Η γιόγκα αποκαθιστά και συντονίζει την σωστή αναπνοή με την κίνηση. Οι ασκήσεις βοηθούν το παιδί με την εξάσκηση, την ηρεμία και τη συγκέντρωση στη σιωπή, να αναπτύξει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και την ικανότητα της δημιουργίας.