Η yoga, αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο ήπιας γύμνασης και αυτοθεραπείας.

Η άσκηση σε συνδυασμό με τη σωστή αναπνοή και την στάση του σώματος προκαλεί τόνωση σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης.