Η μέθοδος περιλαμβάνει τεχνικές μάλαξης, διατάσεων και πίεσης σημείων των 12 ενεργειακών μεσημβρινών του σώματος.

Πολλά προβλήματα μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από αυτήν την ανατολική παραδοσιακή θεραπευτική.

Ο θεραπευτής μέσα από το σώμα του δέκτη ανιχνεύει την δυσαρμονική κίνηση της ζωτικής ενέργειας.