Η βιοενεργειακή θεραπεία είναι μία προσέγγιση αυτής της πιο αιθέριας πλευράς του ανθρώπου.

Κάθε διαταραχή είναι αποτέλεσμα μιας μεταβολής της αύρας μας.