Κρυσταλλοθεραπεία

Θεραπευτικές συνεδρίες κρυστάλλων

Συμβουλευτική κρυσταλλοθεραπεία

 

Η δύναμη των λίθων είναι ικανή να επαναφέρει την χαμένη μας αρμονία και υγεία.

Ρωτήστε μας.

Ηρώ Κουρμπάση