Η Πηγή της Ζωής

Η Πηγή της Ζωής

Στο τέλος, πάντα, το λάθος μετατρέπεται σε σωστό. Και αυτό είναι ένα απο τα μεγάλα θαύματα της Πηγής της Ζωής . Και όποιος δεν μπορεί να το δει αυτό και μένει στο λάθος και στο πόνο, τότε η ζωή του δεν προχωρά.
Γιατί το ίδιο το Σύμπαν και η σοφία Του είναι που έρχεται και παίρνει τον πόνο, διώχνει την άγνοια, φωτίζει το σκοτάδι, ακυρώνει στο τέλος το ίδιο το λάθος και φανερώνει ξανά μια νέα διαδρομή.

Αυτές οι σκέψεις αναπτύσσονται με τον υγιή διαλογισμό. Εκεί μαθαίνεις να σκέφτεσαι θετικά, διεξοδικά, δίνοντας νόημα στα απλ΄λα καθημερινά συμβάντα της ζωής. Οι ασκήσεις έρχονται και εδραιώνουν αυτά τα συμπεράσματα.

many-small-waterfalls

Connect

Stay on The Loop

Subscribe to our news letter to get the lattest Yoga news