Η Αύρα

Η Αύρα

Η αύρα έχει τον ρόλο που έχει η ατμόσφαιρα για έναν πλανήτη.

Είναι το ενεργειακό περιβάλλον που μέσα σε αυτό ένα ον εξελίσσεται, ζει, μαθαίνει, προστατεύεται, διευρύνεται. Είναι το δέρμα της ψυχής.
Μέσα από αυτήν διέρχονται τα κοσμικά ρεύματα,

οι συμπαντικές δυνάμεις. Μέσα από αυτή διέρχεται η ίδια η Ζωή.

Μέσα από την αύρα γίνονται όλες οι ανταλλαγές με όλα τα πλάσματα, τους άλλους ανθρώπους, την φύση, τ’ αστέρια. Μέσα από αυτή προστατευόμαστε. Ότι καταφέρει να τη διασπάσει έχει άμεσες επιπτώσεις στη φυσική και ψυχική μας υγεία.

Η αύρα είναι η κεραία μας αλλά και το φίλτρο μας.

 

Οτιδήποτε εισέρχεται στην ύπαρξη μας διέρχεται μέσα από την αύρα μας. Ότι ποιότητα έχει, έχουμε και εμείς. Μέσα από αυτή έλκουμε αυτά που μας αντιστοιχούν. Αυτά που μας αρμόζουν. Μία φωτεινή αύρα είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο στην ζωή ενός ανθρώπου. Η φωτεινότητα της είναι αποτέλεσμα όλων των ενεργειακών μας σωμάτων με αρχή το φυσικό μας σώμα. Έτσι ο ρόλος της διατροφής, της αναπνοής, της άσκησης, της σωστής ξεκούρασης είναι κάτι σημαντικό. Έπειτα ξεκινά κάποιος να ασχολείται με τα συναισθήματα, τις σκέψεις του και τα υπόλοιπα σώματα. Οι πιο πολλοί που ασχολούνται με την ενέργεια πιστεύουν πως τα προβλήματα τους προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Η αλήθεια είναι πως τα πιο πολλά προβλήματα προέρχονται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Για αυτό και όλοι οι Δάσκαλοι μίλησαν για το πώς κάποιος ν’ αλλάξει τον εαυτό του και όχι τον δίπλα του. Υπάρχει μια άρρηκτη σχέση μεταξύ της σκέψης μας και της αύρας μας. Με την λέξη σκέψη δεν εννοούμε τις λειτουργίες του μυαλού αλλά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, δίνουμε λύσεις και δρούμε, ο οποίος συνδέεται με τα υψηλά μας πρότυπα, ιδανικά και απόψεις σχετικά με την ίδια την Ζωή.

Αναζητείστε την ρίζα μιας δράσης και θα δείτε από πίσω μια σκέψη. Αναζητείστε την ρίζα μιας σκέψης και θα δείτε μια διαμορφωμένη αντίληψη-άποψη. Εξετάστε την άποψη και θα δείτε ότι συνδέεται με κάποιο Ιδανικό-Ιδέα. Και αυτό το Ιδανικό-Ιδέα εξελίσσεται διαρκώς μέσα μας. Στα ουράνια πρότυπα είναι αμετάβλητο, αρχέτυπο αλλά μέσα μας εξελίσσεται και μεταβάλλεται διαρκώς ως προς την δική μας σχέση μαζί του. Αυτές οι Ιδέες αντιστοιχούν στα ανώτερα μας σώματα, οι απόψεις-πεποιθήσεις μας με το ανώτερο νοητικό, οι σκέψεις με το νοητικό, τα συναισθήματα -αστρικό- συνοδεύουν τις σκέψεις και τις ντύνουν με ενέργειες που θα διεγείρουν το αιθερικό μας σώμα, το οποίο θα δώσει πληροφορίες στο Νευρικό Σύστημα και από εκεί πια η Ιδέα θα έχει περάσει στο φυσικό μας κόσμο ακολουθώντας κάποιο σύστημα (ενδοκρινικό, μυϊκό, σκελετικό κλπ.). Και έτσι έχουμε μια εκδηλωμένη ασθένεια που επιζητεί λύση και αλλαγή.

Connect

Stay on The Loop

Subscribe to our news letter to get the lattest Yoga news