Σαμοθράκη 2018

Μια υπέροχη εκδρομή με πνευματικές εμπειρίες, βιώματα, χαρά και εμπνεύσεις.

"Μανθάνειν εν τω ουρανώ το οράν,

εν δε τη γη το αναμιμνήσκεσθαι. Μακάριος ο
δια των Μυστηρίων διελθών, ούτος γινώσκει
την αρχήν και τον σκοπόν της ζωής. "
Πίνδαρος, μυημένος των μυστηρίων της Σαμοθράκης.

template-joomspirit